COMPUTES/ INDUSTRY

Platforma integracyjna pomiędzy maszynami a oprogramowaniem do zarządzania produkcją

Wszystkie informacje pochodzące z obrabiarek będą zbierane przez PM w celu monitorowania postępu produkcji w najbardziej odpowiedni sposób. Ponadto, PM jest odpowiedzialny za wysyłanie instrukcji produkcyjnych z zakładowego systemu informatycznego do podłączonych maszyn i związanych z planowaniem, harmonogramowaniem lub kontrolą postępu produkcji. Platforma jest modułowa i skalowalna w zależności od potrzeb każdej konkretnej rzeczywistości.

Platforma integracyjna pomiędzy maszynami a oprogramowaniem do zarządzania produkcją

Wszystkie informacje pochodzące z obrabiarek będą zbierane przez PM w celu monitorowania postępu produkcji w najbardziej odpowiedni sposób. Ponadto, PM jest odpowiedzialny za wysyłanie instrukcji produkcyjnych z zakładowego systemu informatycznego do podłączonych maszyn i związanych z planowaniem, harmonogramowaniem lub kontrolą postępu produkcji. Platforma jest modułowa i skalowalna w zależności od potrzeb każdej konkretnej rzeczywistości.

Połączenie fabryczne

Po stronie warsztatowej rzeczywista komunikacja z maszynami jest powierzona modułowi kierownika produkcji LINKlabPM, który ujednolica komunikację z PM i zamiast tego dostosowuje komunikację z każdą obrabiarką za pomocą konkretnego sterownika (sterownik maszyny).

Podłączenie do biura

W biurze Menedżer Produkcji jest połączony z systemem zarządzania, zbiera wszystkie zlecenia produkcyjne związane z podłączonymi maszynami, które musi monitorować, łączy je z odpowiednimi programami wykonywanymi przez CAM do wykonania np. na giętarkach lub laserach i udostępnia je modułowi komunikacyjnemu LINKlabPM do transferu do maszyn w odpowiednim czasie.

Sterowanie maszynami „w środku”

Dzięki Menadżerowi Produkcji Państwa obrabiarki mogą wymieniać informacje z systemami ERP, zarządzania, planowania, projektowania i rozwoju produktu.

PM – zbieracz produktów, które mają być wyprodukowane

W skrócie PM jest centralnym modułem platformy dialogowej z maszynami do pełnej kontroli produkowanych elementów. Dla każdego artykułu PM gromadzi wszystkie ważne informacje, źródłowy rysunek CAD, związaną z nim dokumentację, informacje CAM, możliwe programy 3D i programy do gięcia, w perspektywie całkowitej kontroli zleceń produkcyjnych pochodzących z zamówień klientów. Dla każdego pojedynczego artykułu, pojedynczego lub złożonego, PM zarządza wszystkimi informacjami niezbędnymi do produkcji dla maszyny. Na koniec, otrzymuje od maszyn informacje zwrotne na temat produkcji, co pozwala na kontrolę i zarządzanie produktem, a w razie potrzeby, przekazuje stan postępu do wcześniej istniejących systemów zbierania danych lub bezpośrednio do systemów zarządzania, minimalizując interaktywne operacje z operatorami poszczególnych obszarów produkcji.

LINKlabPM

Ten moduł oprogramowania zarządza dwukierunkowym przepływem danych pomiędzy zarządzaniem produkcją firmy a obrabiarkami CNC. W przepływie „na zewnątrz” LINKlabPM łączy się z Menedżerem

Produkcji, pobiera listy pozycji do produkcji pogrupowanych maszyna po maszynie, a połączenie z obrabiarkami przekazuje informacje i pliki potrzebne do rozpoczęcia produkcji. W przepływie „powrotnym” monitoruje maszyny odzyskując dane operacyjne obróbki i wysyła z powrotem do Menedżera Produkcji bilans wykonanej pracy. Z interfejsu LINKlabPM możliwe jest monitorowanie kolejek obróbczych, zmiana priorytetów wykonania.

Cięcie i rozmieszczanie CAM

Menedżer Produkcji jest zintegrowany z CAMlab, programem do cięcia i wykrawania. Stamtąd otrzymuje on wszystkie informacje związane z elementami do cięcia i/lub wykrawania, takie jak czasy, wagi i ewentualnie koszty. Informuje on CAM o elementach, które mają być wyprodukowane w ramach zleceń produkcyjnych, w celu uzyskania od CAM grup materiałów i grubości, przeprowadzonych zagnieżdżeniach w programie części, które mają być wysłane do maszyn.

Zginanie CAM

Menedżer Produkcji jest zintegrowany z AutoPOL-em, oprogramowaniem do gięcia. Otrzymuje stąd wszystkie informacje o elementach przeznaczonych do gięcia, w tym o czasie produkcji i ustawieniu maszyny. Otrzymuje on program części, który ma zostać wysłany do folderu i dokumentu produkcyjnego w formacie PDF. Wśród dostępnych informacji gromadzi plik 3D giętej części oraz rozwinięcie płaskie, które ma być dostarczone do CAM-u.

ERP

Menedżer Produkcji może być podłączony do zarządzania produkcją lub ERP w użyciu przez klienta. Zamiast tego jest on natywnie zintegrowany z fullWORK ERP stworzonym dla produkcji z obróbką blach. Wielokrotne zarządzanie jednostkami miar, formatami, fazami wewnętrznymi i zewnętrznymi, podziałem zasobów, krzyżowaniem czasu realizacji, czasem realizacji produkcji. Zarządzanie planami produkcyjnymi, przebiegiem produkcji w czasie rzeczywistym, końcowym zleceniem, drukowaniem rysunków, załączników i kodów kreskowych do automatycznego zbierania danych z produkcji. Zintegrowane MRP, MRPII i procedury planowania w celu zarządzania postępami, opóźnieniami, propozycjami.

WEBestimate

Chcesz umieścić system wyceny dla swoich klientów na swojej stronie? Chcesz stworzyć na swojej stronie automatyczny system do sprzedaży laserowo wycinanych części z projektu DXF? Web estimate jest odpowiedzią! Serwis internetowy, który może być zintegrowany na Twojej stronie internetowej, aby oszacować koszt części wycinanych laserowo bezpośrednio od Twoich klientów. Obliczenie wagi, czasu i kosztów cięcia dowolnego projektu DXF. Zarządzasz swoimi obrabiarkami, materiałami, grubościami, cenami. Twoi klienci samodzielnie dokonują wyceny i kupują. Wszystko to bez ingerencji personelu. Koniec z e-mailem, koniec z ofertami obliczanymi ręcznie i wysyłanymi do klientów, teraz jest WEBestimate.

Gromadzenie danych produkcyjnych – fullEYE

Nowoczesny system zarządzania produkcją przemysłową nie może ignorować gromadzenia danych o operacjach prowadzonych w zakładzie, który na coraz bardziej konkurencyjnym rynku przyjmuje rolę pierwszoplanową. fullEYE production to oprogramowanie, które pozwala na rejestrację zdarzeń, które wystąpiły w trakcie produkcji bez blokowania lub ograniczania normalnego przebiegu pracy. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności i funkcjonalności zostało zaprojektowane jako aplikacja webowa, która po zainstalowaniu na serwerze może działać zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych z możliwością uruchomienia przeglądarki internetowej. Informacje te mogą być wprowadzane w czasie rzeczywistym do bazy danych FullWORK lub do innych systemów zarządzania poprzez specjalne złącza.

COMPUTES GROUP SP. Z O. O. © 2020 Polityka Prywatności
© 2020 Designed by Dreamloud.pl