COMPUTES/ ERP

PRODUKTY – Rozwiązania w zakresie zarządzania produkcją

Factory to znacznie więcej niż tylko ERP. Jest to kompletny pakiet do kontroli produkcji i zarządzania firmą. Funkcje najlepszego oprogramowania ERP, MES, MRP, CRM, MANAGEMENT i CRP w jednym produkcie, który koordynuje, gromadzi i udostępnia informacje.

Factory jest w stanie wymieniać dane z każdym rodzajem systemu księgowego, ERP, CAD, CAM, PDM.

Jego zalety to przede wszystkim:

Planowanie

 • szczegółowa prognoza czasów i kosztów produkcji
 • natychmiastowe i bardziej dokładne szacunki
 • większa przejrzystość w relacjach z klientami, dostawcami i partnerami
 • wsparcie w ocenie inwestycji

Produkcja

 • ograniczenie przestojów w produkcji
 • monitorowanie wydajności i konserwacji maszyn
 • obliczanie koszt produktu w celu podjęcia działań korekcyjnych
 • przyspieszanie łańcuchów dostaw poprzez lepsze zarządzanie magazynem

Gromadzenie danych

 • natychmiastowe i dokładne informacje o postępie prac
 • dokładne dane na temat kosztów każdego elementu, które pomogą Państwu w działaniach korekcyjnych
 • stworzenie bazy danych ze wskaźnikami efektywności firmy (KPI) na przestrzeni czasu

Klienci i dostawcy

 • kontrola czasu i kosztów produkcji w bilansie szacunkowym i końcowym
 • szczegółowe informacje na temat postępu prac w celu zapewnienia rzetelnych odpowiedz dla zasobów wewnętrznych, dostawców i klientów
 • planowanie działań i terminów realizacji
 • popraw relacji z klientami i dostawcami, w efekcie zwiększająca swoją konkurencyjność

Zarządzanie wewnętrzne

 • skuteczne zarządzanie i śledzenie wymiany informacji, danych i dokumentów w przedsiębiorstwie
 • tworzenie historycznej bazę danych, która pozwoli na ocenę postępów firmy w czasie
 • integracja z już wdrożonymi systemami oprogramowania (ERP, CAD, CAM) w celu poprawy efektywności przedsiębiorstwa, minimalizacji kosztów reorganizacji
 • optymalizacja czas i minimalizacja niepotrzebnych kosztów

Monitorowanie i zakup materiałów

 • śledzenie stanów magazyny/lokalizacje oraz związane z nimi depozyty i wydania
 • planowanie zakupów w oparciu o historię magazynu i zapotrzebowania
 • zarządzanie automatyczne lub ręczne numeracją partii produkcyjnej lub pojedynczych sztuk
 • łatwe i szybkie śledzenie materiałów produkcyjnych (odlewy, certyfikaty, specyfikacje itp.)

Podłączenie do maszyn produkcyjnych

 • wiarygodne i sprawdzone informacje o danych produkcyjnych i rzeczywistej wydajności maszyn
 • zmniejszenie opóźnień i przestojów w produkcji

Integracje

 • pełna kompatybilność z każdym typem systemu zarządzania, ERP, CAD / CAM / PDM
 • wdrażanie dodatkowych funkcji i modułów w zakresie administracji i zarządzania produkcją, w razie zapotrzebowania
 • maksymalizacja już poczynionych inwestycji w cyfryzacje
 • minimalny koszt dla personel w zakresie szkoleń i zmian w praktykach pracy
COMPUTES GROUP SP. Z O. O. © 2020 Polityka Prywatności
© 2020 Designed by Dreamloud.pl